UMJERAVANJE MJERNE OPREME

Preuzmite sve bitne dokumente na jednom mjestu
Title
ZIK d.o.o.

Laboratorij  za umjeravanje  ZIK d.o.o.

Zašto umjeravati mjerne uređaje?
Kvaliteta proizvoda i usluga ovisi o točnosti i pouzdanosti mjerenja, provjere i ugađanja tijekom proizvodnog procesa i kontrola. Točnost mjerenja nemoguće je postići bez redovitog umjeravanja mjerne/ispitne opreme, budući da se njene značajke mijenjaju tijekom vremena zbog različitih vanjskih čimbenika (npr. vlage, temperature, istrošenosti, pogrešnog rukovanja).

Osiguranje točnosti i pouzdanosti mjerenja i ispitivanja, tj. redovito umjeravanje višestruko se isplati:

 • omogućava ispunjenje zahtjeva međunarodnog sustava za stavljanje robe/usluga na tržište,
 • osigurava da kvaliteta proizvoda i usluga uvijek ispunjava ili premašuje zahtjeve i očekivanja kupca,
 • pomaže da se izbjegnu skupe pogreške tijekom proizvodnog/uslužnog procesa ili nakon njega,
 • omogućava korištenje proizvodne i mjerne opreme s najvećom mogućom pouzdanošću, te najmanjom mjernom nesigurnošću, međusobnu povezanost i usporedivost mjernih postupaka i rezultata na međunarodnoj razini, te sljedivost do međunarodno priznatih etalona pojedinih fizikalnih veličina.

Laboratorij za umjeravanje električnih veličina, frekvencije, vremena te umjeravanje mjerila temperature i tlaka

Laboratorij za umjeravanje ZIK d.o.o. akreditiran je od strane Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) za  umjeravanje električnih veličina, frekvencije , vremena te umjeravanje mjerila temperature i tlaka sukladno normi  HRN EN ISO/IEC 17025:2017.

Umjeravamo sljedeće vrste mjerila:

 • multimetara do 8½ znamenki, voltmetara, ampermetara, strujnih (višenamjenskih) kliješta
 • mjerila otpora (ohmmetara)
 • etalona/izvora napona, struje, otpora
 • višenamjenskih kalibratora
 • osciloskopa
 • generatora električnih signala
 • elektroničkih brojača
 • mjerila broja okretaja
 • mjerila vremena (ura/sekundomjera)
 • termometara s direktnim pokazivanjem
 • temperaturnih indikatora i simulatora
 • temperaturnih komora
 • mjerila tlaka

Mjerila temperature s direktnim pokazivanjem, temperaturne komore i mjerila tlaka umjeravamo i na terenu.

Korisnici usluga laboratorija uz svako mjerilo dobivaju odgovarajuću POTVRDU O UMJERAVANJU i detaljno izvješće o umjeravanju s izračunom mjernih nesigurnosti za svaku točku ispitivanja,u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17025:2017.

 

Laboratorij za umjeravanje mjerila mehaničkih i fizikalnih veličina

U okviru laboratorija za umjeravanje djeluje i laboratorij za umjeravanje/ispitivanje sljedećih vrsta mjerila:

 • mjerila duljine (mjerne letve,pomična mjerila, mikrometri, mjerne ure),
 • mjerila momenta sile ( ključevi/izvijači, kalibratori momenta sile) i
 • mjerila debljine prevlaka.

Korisnici usluga laboratorija uz svako mjerilo dobivaju odgovarajuću umjernicu/certifikat, detaljno izvješće o ispitivanju s izmjerenim odstupanjima za svaku točku ispitivanja, te ukoliko je potrebno, dokaze o sljedivosti etalona prema nacionalnim ili međunarodnim mjeriteljskim ustanovama,u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17025:2017.

Ovjeravanje mjerila u okviru zakonskog mjeriteljstva Republike Hrvatske

Temeljem rješenja Državnog zavoda za mjeriteljstvo klasa: UP/I-034-02/21-02/06;

URBROJ:URBROJ:558-03-01-03/1-21-12 od 01.10.2021.god. i akreditaciji od od strane Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) Br 6032 od 27.09.2021 kao inspekcijsko tijelo OTM-a za inspekciju sigurnosti dizala i inspekciju mjerila otpora prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012. , ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o.  ovlašten je za ovjeravanje mjerila za ispitivanje električnih instalacija u okviru sljedećih mjernih mogućnosti:

Ovjeravaju se sljedeća mjerila:

 • mjerila otpora uzemljenja
 • mjerila otpora izolacije
 • mjerila otpora petlje
 • višenamjenska mjerila za ispitivanje karakteristika električnih instalacija.

Temeljem rješenja Državnog zavoda za mjeriteljstvo klasa UP/I-034-02/21-03/17;  URBROJ:558-03-01-03/1-21-06  od 21.10.2021. ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o. ovlašten je za obavljanje poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje sa sljedećim  područjem

 

 • mjerila otpora uzemljenja
 • mjerila otpora izolacije
 • mjerila otpora petlje
 • višenamjenska mjerila za ispitivanje karakteristika električnih instalacija.

Laboratorij za ispitivanje električne opreme

Laboratorij za ispitivanje specijalizirao se za ispitivanje i validaciju električne i elektroničke opreme.

Laboratorij za ispitivanje električne opreme ispituje i validira opremu za elektrolučno zavarivanje u laboratoriju ili na mjestu korištenja prema normama  HRN EN 60974-4  i HRN EN 50504 i ispituje odabrana svojstva svjetiljaka prema normi HRN EN IEC 60598-1.
Ispitivanje se provodi uporabom mjerne opreme koja u pogledu pogrešaka mjerenja zadovoljava uvjete propisane normama HRN EN 60974-4,HRN EN 50504 i HRN EN IEC 60598-1.
Uz svaki uređaj korisnik dobiva odgovarajuću Potvrdu o ispitivanju, detaljno izvješće o ispitivanju/validaciji za svaku točku ispitivanja, te ukoliko je potrebno, dokaze o sljedivosti prema nacionalnim ili međunarodnim mjeriteljskim ustanovama,u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17025.