Sustavi kvalitete

Općenito

Kvaliteta usluga
U ZIK-u su zaposleni mnogi iskusni stručnjaci, a surađujemo i s vanjskim afirmiranim suradnicima iz navedenih područja kako bi svojim poslovnim partnerima pružili najkvalitetniju uslugu na tržištu.

Područje rada
Konzultacije pri projektima uvođenja sustava:

 • ISO 9001 sustav upravljanja kvalitetom,
 • ISO 14001 sustav upravljanja zaštitom okoliša,
 • OHSAS 18001 sustav upravljanja zaštitom na radu,
 • ISO 13485 sustav upravljanja kvalitetom kod proizvodnje medicinske opreme, analitičkih otopina i sanitetskog materijala,
 • HACCP sustav upravljanjem rizika u prehrambenoj industriji,
 • ISO/IEC 17025 uvjeti za akreditaciju ispitnih i mjeriteljskih laboratorija,
 • ISO/IEC 17020 HRN EN 17020 opći kriteriji za rad različitih vrsta ustanova koje provode nadzor

Ocjenjivanje sustava:

 • predcertifikacijski auditi,
 • ocjena dobavljača

Ocjene i praćenja:

 • zadovoljstva kupaca (mjerenja i ankete),
 • provođenje anketa zaposlenika (motivacija, zadovoljstvo, obrazovanje, napredovanje)

Programi obrazovanja
ZIK u svom programu nudi širok opseg izobrazbe, posebno prilagođenog za male i srednje tvrtke. Nakon osnovne izobrazbe, koja omogućuje kvalitetnu komunikaciju, zajedno pristupamo projektu uvođenja sustava za upravljanje kvalitetom (i/ili sustava zaštite okoliša i zaštite na radu prema ISO normama).

 • Tečaj za interne auditore (ISO 9001, ISO 14001, HACCP),
 • Seminar za korištenje statističkih metoda,
 • Seminar FMEA (analiza uzroka i posljedica grešaka),
 • Seminar za mjeritelje u sustavima kvalitete,
 • Seminar za mjerenje i nadzor procesa (Cp, Cpk),
 • Seminar iz planiranja pokusa kao pomoć u verifikaciji procesa,
 • Seminar za planiranja kvalitete metodom ”ISHIKAWA”

* Konzultacije pri projektima uvođenja sustava kvalitete

ISO 14001

ISO 14001 je međunarodna norma koja postavlja zahtjeve za uspostavu i održavanje Sustava upravljanja okolišem.

Dobro razvijen i održavan Sustav upravljanja okolišem pozitivno pridonosi ostvarenju ciljeva poslovanja Vaše tvrtke; djelotvornijim iskorištavanjem prirodnih izvora, smanjenim onečišćenjem okoliša te usklađivanjem poslovanja tvrtke sa zakonskim zahtjevima.

Sustav upravljanja okolišem omogućuje Vašoj tvrtki:

 • da uspostavi odgovarajuću politiku upravljanja okolišem,
 • da prepozna aspekte okoliša koji proizlaze iz prošlih, sadašnjih ili planiranih djelatnosti proizvoda i usluga da bi odredila koliko je značajan njihov utjecaj na okoliš,
 • da utvrdi zahtjeve odgovarajućih zakonskih i drugih odredbi,
 • da utvrdi prioritete i postavi primjerene i pojedinačne ciljeve upravljanja okolišem,
 • da uspostavi ustrojstvo i program(e) poboljšanja politike i dosezanja općih i pojedinačnih ciljeva,
 • da olakša planiranje, nadzor i nadgledanje, uspostavi popravne/preventivne radnje, nezavisno ocjenjivanje i ocjenjivanje kako bi se osigurala usklađenost politike i prikladnost Sustava upravljanja okolišem,
 • da bude sposobna prilagoditi se promijenjenim okolnostima.

Želite li pokazati svoju opredijeljenost za čist okoliš, svakako izaberite stručne konzultante ZIK-a za implementaciju Sustava upravljanja okolišem u poslovanje Vaše tvrtke.

DOWNLOAD:

Upitnik za formiranje ponude   

* Međunarodna norma koja postavlja zahtjeve za uspostavu i održavanje Sustava upravljanja okolišem

HACCP

HACCP je sustavni preventivni pristup identifikaciji opasnosti i rizika u postupanju s hranom, a koji pruža jasne metode utvrđivanja načina kontrole tih rizika. Razvijen je kao dio sustava upravljanja zdravstvenom ispravnošću namirnica, s ciljem prevencije rizika i sprečavanja širenja bolesti koje se prenose hranom.

H   Hazard  (opasnost)
A  Analysis  (analiza)
C  Critical  (kritična)
C  Control   (kontrolna)
P  Point   (točka)

Zakonska obveza
Prema Zakonu o hrani (N.N. 117/03).

Područje primjene
HACCP sustav se primjenjuje na kompletan proizvodni lanac hrane, od proizvodnje sirovina do finalnog proizvoda, tj. od uzgoja, berbe, prerade, proizvodnje, transporta i distribucije, do pripreme i konzumacije u ugostiteljskim objektima.

Djelatnosti na koje se navedena zakonska regulativa primjenjuje su, između ostalih, hoteli, restorani, fast food restorani, sendvič barovi, kafići, lokali, catering, slastičarne, kuhinje javnih institucija, kantine, proizvodnja tjestenine i pekarskih proizvoda, mljekare, mesnice, trgovine prehrambenim proizvodima, sirane, prerada voća, povrća, jaja, sušare, klaonice, prerada grožđa i proizvodnja vina, pivnice, proizvodnja bezalkoholnih pića, sokova, punionice vode, punionice meda, proizvodnja stočne hrane, silosi, pakiranje, transport i distribucija prehrambenih proizvoda.

Prednosti za tvrtke koje imaju uveden HACCP sustav:

 • viši standard kvalitete u prehrambenoj industriji,
 • zadovoljenje pravnih propisa o zdravstvenoj sigurnosti namirnica,
 • smanjenje broja slučajeva trovanja hranom i pritužbi potrošača,
 • smanjenje rasipanja materijala i proizvoda uslijed kvarenja namirnica,
 • povećanje zadovoljstva potrošača/kupaca,
 • nadgledanje rada i kontrolnih parametara na licu mjesta,
 • mogućnost identificiranja i otklanjanja postojećih i predviđenih opasnosti i rizika,
 • poduzimanje korektivnih mjera prije nastanka ozbiljnih problema,
 • uključenje zaposlenika tvrtke u brigu o zdravstvenoj sigurnosti proizvoda,
 • veća pouzdanost ispravnosti proizvoda,
 • nadopunjavanje sustava upravljanja kvalitetom, npr. ISO 9001,
 • sposobnost prihvaćanja uvedenih promjena, kao npr. napredak u primjeni nove opreme, poboljšanja u postupku prerade i tehnološkog razvoja proizvoda, poboljšanje odnosa između prerađivača hrane i tržišne inspekcije, te prerađivača i potrošača.

Kako ZIK može pomoći?
Kao tvrtka s višegodišnjem iskustvom u savjetodavnim uslugama, ZIK sa svojim stručnim, osposobljenim i akreditiranim konzultantima nudi:

 • savjetodavne usluge za uspostavljanje, provedbu i održavanje sustava zdravstvene sigurnosti po HACCP načelima i zahtjevima Zakona o hrani Republike Hrvatske,
 • izradu dokumentacije HACCP studije,
 • ciljane tečajeve s prezentacijom praktičnog iskustva za stručnjake i odgovorne osobe pojedinih djelatnosti u sklopu ZIK akademije,
 • nadzor sustava i održavanje HACCP dokumentacije.
DOWNLOAD:

Upitnik za formiranje ponude  

* Sustavni preventivni pristup identifikaciji opasnosti i rizika u postupanju s hranom

OHSAS 18001

Norma OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Management Systems) razvijena je kako bi pomogla tvrtkama kreirati ciljeve iz područja zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu.

U strukturi je kompatibilan s ISO 9001 i ISO 14001, te se može integrirati u zajednički sustav upravljanja.

Kao prednosti prihvaćanja sustava mogu se navesti:

 • identifikacija rizika i smanjenje ozljeda i odsutnosti s rada,
 • prikladnoj politici upravljanja zdravljem i zaštitom na radu,
 • kreiranje mehanizma za upravljanje, kontrolu i mjerenje učinka tvrtke na polju zaštite zdravlja i sigurnosti,
 • poboljšanje učinka zaštite zdravlja i sigurnosti, te promocija bolje kulture ponašanja na radnom mjestu,
 • osiguranje povjerenja zaposlenika i klijenata u prirodu aktivnosti tvrtke i njezinom pristupu sustavima upravljanja.

Želite li  upravljati rizicima za zdravlje i sigurnost na radnom mjestu, bez obzira na djelatnost ili industriju kojoj pripadate, svakako izaberite stručne konzultante ZIK-a za implementaciju Sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti u poslovanje Vaše tvrtke.

DOWNLOAD:

Upitnik za formiranje ponude   


* Norma razvijena za pomoć tvrtkama u kreiranju ciljeva iz područja zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu