Potvrđivanje proizvoda

EMC

1. O nama

1.1. Odjel za potvrđivanje proizvoda je odjel koji djeluje u sastavu Zavoda za ispitivanje kvalitete robe d.o.o. Split (ZIK) kao pravne osobe. Odjel za potvrđivanje proizvoda kao treća strana potvrđuje proizvode tj. jamči sukladnost proizvoda s utvrđenim normama i drugim normativnim dokumentima.
1.2. Politika i postupci, po kojima radi Odjel za potvrđivanje proizvoda, su nepristrani i provode se na nepristrani način koji omogućuje slobodan pristup bilo kojeg podnositelja zahtjeva za potvrđivanje proizvoda odnosno ocjenu sukladnosti, bez neopravdanih financijskih ili drugih zahtjeva (veličina naručitelja, članstvo u kakvoj udruzi, broj već izdanih potvrda)
1.3. Cjelovitost svoje uslugu Odjel za potvrđivanje proizvoda određuje u internom dokumentu Opći uvjeti poslovanja (oznake OUP), u kojem su opisane aktivnosti Odjela za potvrđivanje proizvoda u postupku potvrđivanja proizvoda i ocjeni sukladnosti, kao i odgovornosti podnositelja zahtjeva tj. dobavljača. OUP se dostavlja svim podnositeljima zahtjeva prije početka obavljanja posla.

2. Postupak potvrđivanja proizvoda

2.1. ZIK potvrđuje proizvode prema zahtjevima norme HRN EN 45011:1998 – Opći zahtjevi za ustanove koje provode potvrđivanje proizvoda (ISO/IEC Upute 65:1996),
2.2. ZIK vrednuje tehničku dokumentaciju radi potvrđivanja sukladnosti proizvoda s bitnim zahtjevima Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti, prema Dodatku 2, te u skladu s harmoniziranim normama koje se odnose na proizvode koji se potvrđuju. Ukoliko proizvod zadovoljava zahtjeve pravilnika i normi onda se podnositelju zahtjeva izdaje Potvrda o sukladnosti. Na osnovi te potvrde o sukladnosti proizvođač ili njegov autorizirani zastupnik/uvoznik će izdati svoju Izjavu o sukladnosti.
2.3. Postupak naručivanja usluge

2.3.1. Općenite informacije o usluzi potvrđivana sukladnosti proizvoda prema pravilniku o EMC-u možete dobiti telefonom, e-mailom, faxom ili poštom.
2.3.2. Zahtjev
2.3.2.1. Narudžba usluge potvrđivanja obavlja se putem «Zahtjeva za potvrđivanje sukladnosti proizvoda s bitnim zahtjevima pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti« OBR 06/01 (u daljnjem tekstu «Zahtjev») download Zahtjev OBR 06-01rev2.doc
2.3.2.2. Ispunjeni zahjev potrebno je dostaviti osobno ili poštom Voditelju odjela za potvrđivanje proizvoda:

Željko Peček
Tel: +385 1 4806 777
Fax: +385 1 4806789
Email: emcsukladnost@zik.hr

Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o.
Poljička cesta 31 • 21000 Split

2.3.2.3. Uputno je već u ovoj fazi dostaviti tehničku dokumentaciju
2.3.2.4. Zahtjev i dokumentacija moraju biti na hrvatskom ili engleskom jeziku. Korištenje drugih jezika je moguće samo uz prethodni dogovor sa ZIK-om
2.3.2.5. Pomoć ili objašnjenje ispunjavanja zahtjeva moguće je potražiti na gore navedenoj adresi

2.4. Cjenik

2.4.1. Cjenik je dostupan na zahtjev podnositelja zahtjeva

3. Prizivi, prigovori i sporovi

3.1. Prizive, prigovore i sporove, koje naručitelji ili druge strane podnesu odjelu za potvrđivanje proizvoda, zaprima i rješava Voditelj odjela za potvrđivanje proizvoda. Postupak rješavanja i odgovornost za poduzimanje primjerenih popravnih radnji, njihovu djelotvornost, kao i upravljanje svom potrebnom dokumentacijom, opisan je u postupku Prizivi, prigovori i sporovi, oznake P-02. Postupak je dostupan na zahtjev.

4. Imenik potvrđenih proizvoda

4.1. Imenik je dostupan na zahtjev