ISPITIVANJE SPREMNIKA I MJERILA PROTOKA

Preuzmite sve bitne dokumente na jednom mjestu
ZIK d.o.o.

Poslovima se bavimo u kontinuitetu od 70-ih godina prošlog stoljeća.

 

Ovlaštenje

80-ih je ZIK ovlašten od SZMDK za samostalno ispitivanje i ovjeravanje mjerila obujma, a 1997. godine je ovlasnicu potvrdio DZM RH. Od 2004. godine Laboratorij volumetrije ima akreditaciju prema HRN EN ISO/IEC 17025, po čemu je ovaj laboratorij jedini te vrste u zemlji i širem okruženju.

 

Kvaliteta usluga

 

oprema je umjerena u laboratorijima akreditiranim po HRN EN ISO/IEC 17025, u zemlji ili inozemstvu, aktivnost laboratorija vezana je uz zakonsko mjeriteljstvo Republike Hrvatske, a ispitivanje je u skladu s međunarodnim normama i preporukama, poslove obavlja educirani stručni kadar s velikim iskustvom u  mjeriteljstvu.

 

Područje rada

 

Ispitivanje i ovjeravanje protočnih mjerila obujma i mase (kod naručitelja etalonima od 2.000 l, 5.000 l ili 20.000 l ovisno o kapacitetu mjerila),

Ispitivanje i ovjeravanje protočnih mjerila na autocisternama (metoda slobodnog pada u novoizgrađenom i opremljenom objektu u Sisku i Kaštel Sućurcu etalonom od 1000l),

Premjeravanje vertikalnih valjkastih spremnika:

  • metodom opasivanja u skladu s normom HRN ISO 7507-1
  • metodom laser 3D skeniranja

 

Premjeravanje horizontalnih valjkastih spremnika (geometrijskom i kombiniranom metodom koja je stvorena znanjem i iskustvom ZIK-ovog stručnog kadra).

Premjeravanje  sfernih spremnika (kugle)

Ispitivanje protočnih mjerila obujma i mase

Ispitivanje obujamskih mjernih sustava tip VOLUTANK 3002; VOLUTANK 3003 (BARTEC)

Oprema

Laboratorij raspolaže s pokretnom i stacioniranom opremom:

 

  • etaloni od 1000 l, 2000 l, 5000 l, 20000 l,
  • protočna mjerila mase,
  • laser 3D scaner,
  • ultrazvučna mjerila,
  • mjerila dužine (trake, ekstenzometri)

 

Premjeravanje vertikalnih i horizontalnih spremnika, ispitivanje protočnih mjerila obujma i mase, akreditiran prema normi HRN EN ISO/IEC 17020 (pogledaj pod akreditacije i ovlaštenja)