ISPITIVANJE OPREME POD TLAKOM

Preuzmite sve bitne dokumente na jednom mjestu
ZIK d.o.o.

ZIK d.o.o. provodi ispitivanja opreme pod tlakom i za to izdaje odgovarajuće zapisnike i certifikate.

 Sigurnosni ventili

Sukladno zakonu RH naš Odjel za inspekciju sigurnosnih ventila posjeduje akreditaciju po normi HRN EN ISO/IEC 17020:2012 za sigurnosne ventile od 0 do 600 bar, sukladno Pravilniku o pregledima i ispitivanjima opreme pod tlakom (NN 27/17).

Posjedujemo stacionarne ispitne stolove ( ispitivanje u laboratoriju ), kao i prijenosni ispitni stol ( ispitivanje na terenu). Izrada Izvještaja o ispitivanju sigurnosnog ventila, postavljanje plombe i kartice ventila (u skladu s ovlaštenjima HAA)

 

Mjerila tlaka

Umjeravanje se obavlja prema akreditiranom postupku od strane HAA po normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 temeljenom na dokumentima DKD R6-1 i Euramet cg17, u mjernom području od -1 do 1000 bara relativnog tlaka. Medij koji se koristi za tlačenje ovisi o specifičnosti uporabe i mjernom području zaprimljenog mjerila. Tlačni medij može biti biti zrak, voda, ulje, alkohol itd. Umjeravanja se provode preciznim etalonskim pretvornicima, a tlak se postiže hidrauličkim i pneumatskim tlačnim stolnim i ručnim pumpama. Laboratorij je opremljen tako da sva umjeravanja jednakovrijedno provodi u laboratoriju i na terenu. Najbolja mjerna sposobnost je: 0.025 bara.

 

Antikorozivna zaštita I Protupožarna zaštita

Ispitivanje se obavlja prema akreditiranom postupku od strane HAA po normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 za obavljanje inspekcije ( kontrole )kvalitete izvedbe antikorozivne zaštite ( AKZ ) I protupožarne zštite ( PPZ ).

Inspekcija AK-a I PPz-a se sastoji od slijedećih postupaka :  Kontrole pripreme površine HRN EN 8501 -1 ili 2 ; određivanje debljine premaza ( DSF ) prema HRN EN ISO 2808:2008; Ispitivanje prionjivosti ( CROSS CUT TEST ) prema HRN EN ISO 2409:2013 ; vizualni pregled  129477 – 7 : 1988; poroznost suhog filma HRN EN ISO 29601.

 

ADR

Ispitivanje ambalaže do obujma od 450 litara  ili zapremine do 400 kg. za prijevoz opasnih tvari. Broj rješenja je A-1-2015 od strane Ministarstva gospodarstva.