ISPITIVANJE GORIVA, MAZIVA I PLINA

Preuzmite sve bitne dokumente na jednom mjestu
ZIK d.o.o.

Poslovima se bavimo u kontinuitetu od osnutka ZIK-a 1957. godine.

 

ZIK-ov Sektor NK, akreditiran je od HAA prema normi HRN EN ISO/IEC 17020 (opći kriteriji za rad različitih ustanova koje provode nadzor u području sirove nafte, naftnih derivata i plina), te utvrđivanje sukladnosti s odgovarajućim zahtjevima za takve proizvode.

 

Kvaliteta usluga

 

Zahtjevi norme su: područje (opseg) primjene, upravni (administrativni) zahtjevi, neovisnost, nepristranost i poštenje, povjerljivost, ustrojstvo i uprava, sustav kakvoće, osoblje, uređaji i oprema, metode i postupci, nadzora, rukovanje uzorcima i predmetima pri nadzoru, zapisi, izvještaji o nadzoru i potvrde o nadzoru, podugovaranje, prigovori i prizivi, suradnja.

 

Ispunjavanje zahtjeva je dokazano kroz dokumente: priručnik, postupci, radne upute i obrasci te nadzor na terenu.

 

Područje rada

 

ZIK Sektor NK je kao nadzorna ustanova tipa A (ustanova koja potpuno neovisno pruža usluge „trećoj strani“) prema normi HRN EN ISO/IEC 17020 akreditiran za nadzor:

 

  • sirove nafte,
  • prirodnog plina,
  • propan butan plina,
  • tekućih naftnih goriva (bezolovni benzin, motorni benzin s olovom, primarni benzin, dizelsko gorivo, loživo ulje, petrolej, avionsko gorivo),

 

Akreditirani prema normi HRN EN ISO/IEC 17020 (pogledaj pod akreditacije i ovlaštenja)