Odjel mađunarodnih kontrola bavi se smanjivanjem rizika koji nastaju u vanjsko-trgovinskom prometu.

Saznajte više