DIMENZIONALNO ISPITIVANJE PROIZVODA (2D, 3D)

Preuzmite sve bitne dokumente na jednom mjestu
ZIK d.o.o.

ZIK d.o.o. je akreditiran u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji (HAA) prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 za dimenzionalno ispitivanje sljedećih građevnih proizvoda:

  1. Nadzemni protupožarni hidranti
  2. Podzemni protupožarni hidranti
  3. Plastični cijevni sustavi
  4. Željezne cijevi, spojni dijelovi, pribor i njihovi spojevi
  5. Poklopci za slivnike i kontrolna okna za prometne i pješačke površine

 

Također provodimo i 3D dimenzionalna ispitivanja proizvoda i objekata različitih namjena, npr. spremnici, mostovi, pročelja zgrada itd.