Certifikacija i Ispitivanje građevnih proizvoda

Preuzmite sve bitne dokumente na jednom mjestu

 

 

Certifikacijsko tijelo ZIK organizacijska je jedinica u sastavu ovlaštene pravne osobe ZIK d.o.o.

Certifikacijsko tijelo je akreditirano u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji (HAA) prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17065:2013

Sukladno o Pravilniku o tijelima,dokumentaciji i postupcima tržišta G.P. u postupku ocijenjivanja sukladnosti građevng proizvoda moraju se provesti skupine radnji označene kao sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava 1+,1,2+,3 i 4.

Certifikacija i Ispitivanje građevnih proizvoda