CE označavanje

Postupak kojim se na osnovu direktiva utemeljene na novom  i općem pristupu izjavljuje sukladnost proizvoda s bitnim minimalnim (esencijalnim) zahtjevima na sigurnost i zaštitu; zdravlja i života ljudi i životinja, imovine i okoliša, sadržanim u direktivama novog i općeg   pristupa.  Pored navedenog neke direktive novog pristupa zahtjevaju da sukladan proizvod bude označen (obilježen)  znakom sukladnosti,   CE znakom

CE znak

Predstavlja znak sukladnosti. Samo proizvod označen CE znakom i popraćen Izjavom o sukladnosti može biti stavljen na tržište i kao  slobodno se  kretati  zajedničkim tržištem Europske zajednice. Njime se ističe da je proizvod uspješno prošao proceduru ocjenjivanja sukladnosti s bitnim zahtjevima relevantnih direktiva i pretpostavkama o sukladnosti navedenim u harmoniziranim relevantnim normama

Odgovornost za postavljanje CE znaka

Proizvod   CE znakom obilježava proizvođač. Sastavljanjem i potpisivanjem izjave o sukladnosti te obilježavanje proizvoda zankom sukladnosti proizvođač ili njegov autorizirani zastupnik preuzimaju punu odgovornost za proizvod

Uloga CE znaka

CE znak je namijenjen nadzornim organima ili Institucijama za nadzor tržišta u zemljama EU. CE znak ne zamjenjuje druge znakove i nije usmjeren prema korisniku.

Kako ZIK može pomoći?

S ciljem da svojim sadašnjim i budućim poslovnim partnerima ponudimo cjelovitu uslugu na jednom mjestu ZIK od nedavno u svojoj ponudi nudi dodatnu uslugu vođenja kroz proces CE označavanja proizvoda u svrhu označavanja istog CE znakom.

Možemo Vam ponuditi ishođenje EC tipskih certifikata za proizvode iz domene devet direktivama EU i to:

* igračke (EC direktiva 2009/48/EC)
* osobna zaštitna sredstva (direktiva Vijeća 89/686/EZ)
* građevinski proizvodi (Uredba br 305/2011)
* medicinska sredstva (direktiva Vijeća 93/42/EZ)
* aktivna implantabilna medicinska sredstva (direktiva Vijeća 90/385/EZ)
* in vitro medicinska sredstva za dijagnostiku (direktiva Vijeća 98/79/EZ)
* električki uređaji niskog napona (direktiva Vijeća 2006/95/EZ)
* elektromagnetska kompatibilnost (smjernica Vijeća 2004/108/EZ)
* tlačne posude (direktiva Vijeća 87/404/EZ)
Područja djelovanja

Možemo organizirati ispitivanja na proizvodima od gume, plastike, kože, kemijskih proizvoda, hrane, tekstila, obuće, građevinskih proizvoda, stakla, papira, farmaceutskih proizvoda, proizvoda iz domene plinske i drvne industrije te proizvodima namijenjenim za igru i zabavu (gaming machines).

Pregled i nadzor nad proizvodnjom strojeva, električke i optičke opreme, informacijske tehnologije, automobilske industrije.

Financije (bankarstvo), osiguranja, zdravstvena njega, transport, catering, javna administracija i društvene usluge (social services) te životna i radna okolina.