ANTIKOROZIVNA I PROTUPOŽARNA ZAŠTITA KONSTRUKCIJA

Preuzmite sve bitne dokumente na jednom mjestu
ZIK d.o.o.
Antikorozivna zaštita I Protupožarna zaštita

 

Ispitivanje se obavlja prema akreditiranom postupku od strane HAA po normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 za obavljanje inspekcije ( kontrole )kvalitete izvedbe antikorozivne zaštite ( AKZ ) I protupožarne zštite ( PPZ ).

Inspekcija AK-a I PPz-a se sastoji od slijedećih postupaka :  Kontrole pripreme površine HRN EN 8501 -1 ili 2 ; određivanje debljine premaza ( DSF ) prema HRN EN ISO 2808:2008; Ispitivanje prionjivosti ( CROSS CUT TEST ) prema HRN EN ISO 2409:2013 ; vizualni pregled  129477 – 7 : 1988; poroznost suhog filma HRN EN ISO 29601.