AKUSTIČNA ISPITIVANJA

Preuzmite sve bitne dokumente na jednom mjestu
ZIK d.o.o.

AKUSTIČKA ISPITIVANJA

 

ZIK d.o.o. provodi akustička ispitivanja više od ­­­30 godina.

Temeljem rješenja Ministarstva zdravstva Klasa: UP/I-540-01/21-03/17 Ur. broj: 534-03-3-2/2-22-04 od 14.04.2022. god. i akreditacije od strane Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) sukladno normi  HRN EN ISO/IEC 17025:2017, ZIK d.o.o. ovlašten je za obavljanje akustičkih mjerenja – mjerenje razine buke okoliša i mjerenje zvučne izolacije.

 

Mjerenje buke okoliša

Mjerenje i ocjenjivanje buke okoliša provodi se u skladu sa slijedećim normama:

 • HRN ISO 1996-1:2016 Akustika – Opis, mjerenje i ocjenjivanje buke okoliša – 1. dio: Osnovne veličine i postupci ocjenjivanja
 • HRN ISO 1996-2:2017 Akustika – Opis, mjerenje i ocjenjivanje buke okoliša — 2. dio: Određivanje razina buke okoliša

 

Mjerenje zvučne izolacije zgrada i građevnih dijelova zgrade

Mjerenje i ocjenjivanje zračne zvučne izolacije provodi se u skladu sa slijedećim normama:

 • HRN EN ISO 16283-1:2014+A1:2018 Akustika – Terensko mjerenje zvučne izolacije u zgradama i građevnih dijelova zgrada -1. dio: Zračna zvučna izolacija
 • HRN EN ISO 717-1:2021, Akustika – Određivanje jednobrojne vrijednosti zvučne izolacije zgrada i građevnih dijelova zgrade – 1.dio: Zračna zvučna izolacija

Mjerenje i ocjenjivanje udarne zvučne izolacije provodi se u skladu sa slijedećim normama:

 • HRN EN ISO 16283-2:2020, Akustika – Terensko mjerenje zvučne izolacije u zgradama i građevnih dijelova zgrada -2. dio: Udarna zvučna izolacija
 • HRN EN ISO 717-2:2021, Akustika – Određivanje jednobrojne vrijednosti zvučne izolacije zgrada i građevnih dijelova zgrade – 2.dio: Udarna zvučna izolacija

 

ZIK d.o.o., kao ovlaštena pravna osoba Ministarstva zdravstva, provodi akustička mjerenja za potrebe:

 • ishođenja minimalno tehničkih uvjeta za određene vrste gospodarskih djelatnosti za dnevne, večernje i/ili noćne uvjete rada
 • tehničkih pregleda građevina (za potrebe uporabne dozvole)
 • dokazivanja ispunjenja mjera zaštite od buke po završetku izgradnje objekta -puštanja u rad infrastrukturnih/gospodarskih objekata
 • prema nalogu inspekcije
 • vještačenja za potrebe sudskih procesa
 • utvrđivanja osnovnih razina buke nužnih za izradu studija utjecaja na okoliš
 • nadziranog praćenja stanja razina buke u okolišu.