AKREDITACIJE I OVLAŠTENJA

Preuzmite sve bitne dokumente na jednom mjestu
ZIK d.o.o.
Laboratorij, inspekcija i certifikacija u području volumetrije

OVJERAVANJE ZAKONITIH MJERILA

Sva zakonita mjerila koja se stavljaju u uporabu ili su već u uporabi moraju biti ovjerena u skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, br. 74/14., 111/18. i 114/22.).

Zakonita mjerila su mjerila koja se upotrebljavaju za:

  1. mjerenja u prometu robe i usluga
  2. zaštitu zdravlja ljudi i životinja, opće sigurnosti, zaštitu imovine, okoliša i prirodnih resursa, zaštitu na radu, promet, zaštitu od nesreća
  3. provjeru pretpakovina i boca kao mjernih spremnika
  4. mjerenja propisana Zakonom o mjeriteljstvu, provedbenim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i drugim propisima.

Ovjeravanje mjerila je postupak koji obuhvaća ispitivanje i označavanje mjerila, a kojim se utvrđuje sukladnost mjerila odobrenom tipu mjerila i udovoljavanje propisanim tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima. Ako su zahtjevi ispunjeni, takvo mjerilo mora biti zaštićeno i označeno ovjernim oznakama.

Kada se tijekom ovjeravanja mjerila utvrdi da mjerilo ne zadovoljava propisane zahtjeve, mjerilo se označuje oznakom »Mjerilo je neispravno« i zaštićuje od daljnjeg korištenja.

Ovjeravanje mjerila obavlja ovlašteni mjeritelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo ili ovlaštenog tijela za poslove ovjeravanja zakonitih mjerila.

Uvjeti koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i postupci provođenja nadzora nad ispunjavanjem propisanih obveza ovlaštenih tijela propisani su važećom Uredbom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje.

Naša tvrtka provodi ovjeravanje u skladu s Rješenjem o odobrenju za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila koju izdaje Državni zavod za mjeriteljstvo i predstavlja identifikacijski broj ovlaštenog tijela »91«, koji se određuje Rješenjem o odobrenju (KLASA: UP/I-034-02/20-02/12, URBROJ: 558-02-01-02/1-20-5).

Više informacija o Ovlaštenim tijelima i mjeriteljskom sustavu u Republici Hrvatskoj možete pronaći na mrežnim stranicama www.dzm.gov.hr.

Inspekcija nafte,naftnih derivata,bio goriva,plina,sustava za povrat benziskih para i monitoring biogoriva
Inspekcija sigurnosnih ventila
Inspekcija u području antikorozivnih i protupožarnih zaštita čeličnih konstrukcija
Naftno kemijski laboratorij područje A
Laboratorij OTM – Područje B
Laboratorij za ispitivanje električne opreme
MJERENJE I ISPITIVANJE ELEKTROENERGETSKIH I ELEKTROINSTRUMENTACIJSKIH UREĐAJA I INSTALACIJA
Laboratorij za umjeravanje mjernih i ispitnih uređaja

OVJERAVANJE ZAKONITIH MJERILA

Sva zakonita mjerila koja se stavljaju u uporabu ili su već u uporabi moraju biti ovjerena u skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, br. 74/14., 111/18. i 114/22.).

Zakonita mjerila su mjerila koja se upotrebljavaju za:

  1. mjerenja u prometu robe i usluga
  2. zaštitu zdravlja ljudi i životinja, opće sigurnosti, zaštitu imovine, okoliša i prirodnih resursa, zaštitu na radu, promet, zaštitu od nesreća
  3. provjeru pretpakovina i boca kao mjernih spremnika
  4. mjerenja propisana Zakonom o mjeriteljstvu, provedbenim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i drugim propisima.

Ovjeravanje mjerila je postupak koji obuhvaća ispitivanje i označavanje mjerila, a kojim se utvrđuje sukladnost mjerila odobrenom tipu mjerila i udovoljavanje propisanim tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima. Ako su zahtjevi ispunjeni, takvo mjerilo mora biti zaštićeno i označeno ovjernim oznakama.

Kada se tijekom ovjeravanja mjerila utvrdi da mjerilo ne zadovoljava propisane zahtjeve, mjerilo se označuje oznakom »Mjerilo je neispravno« i zaštićuje od daljnjeg korištenja.

Ovjeravanje mjerila obavlja ovlašteni mjeritelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo ili ovlaštenog tijela za poslove ovjeravanja zakonitih mjerila.

Uvjeti koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i postupci provođenja nadzora nad ispunjavanjem propisanih obveza ovlaštenih tijela propisani su važećom Uredbom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje.

Naša tvrtka provodi ovjeravanje u skladu s Rješenjem o odobrenju za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila koju izdaje Državni zavod za mjeriteljstvo i predstavlja identifikacijski broj ovlaštenog tijela »55«, koji se određuje Rješenjem o odobrenju (KLASA: UP/1-034-02/21-02/06, URBROJ: 558-03-01-03/1-21-5) i Rješenjem o izmjeni Rješenja o odobrenju (KLASA: UP/I-034-02/21-02/06, URBROJ: 558-03-01-03/1-21-12).

Više informacija o Ovlaštenim tijelima i mjeriteljskom sustavu u Republici Hrvatskoj možete pronaći na mrežnim stranicama www.dzm.gov.hr.

Odjel za kemiju, tekstil i gume
Zaštita na radu i Zaštita od požara
Odjel za dizala
Odjel za ocjenjivanje sukladnosti građevnih proizvoda
Energetsko certificiranje zgrada